➔ Giriş yapamıyorum? Buraya tıklayın
Home > Facebook oyunlarý > TF - dating is easy > Bonus-kontrolcusu

TF - dating is easy

Bonus toplayýcý TF - dating is easy

Bonus toplayýcýmýz tüm facebook yayýmlarýný temizlemenizi saðlayan ve sadece oyunlarýnýzýn bonuslarýný göstermeye izin veren bir araçtýr ! Tek bir týklamayla hepsine sahip olmanýzý da saðlar!
Diðer bir deyiþle: zaman kazandýrýr ve birkaç týklamayla tüm bonuslarý toplamanýzý saðlar!

Bonus toplayýcýyý baþlatmak için TF - dating is easy, wookz'e kayýt olmalýsýnýz. Facebook hesabýnýzý kullanýn, sadece birkaç dakikanýzý alacaktýr!