➔ Giriş yapamıyorum? Buraya tıklayın
Home > Facebook oyunlarý > Fruit Ninja Frenzy > Bonus-kontrolcusu

Fruit Ninja Frenzy

Bonus toplayýcý Fruit Ninja Frenzy

Bonus toplayýcýmýz tüm facebook yayýmlarýný temizlemenizi saðlayan ve sadece oyunlarýnýzýn bonuslarýný göstermeye izin veren bir araçtýr ! Tek bir týklamayla hepsine sahip olmanýzý da saðlar!
Diðer bir deyiþle: zaman kazandýrýr ve birkaç týklamayla tüm bonuslarý toplamanýzý saðlar!

Bonus toplayýcýyý baþlatmak için Fruit Ninja Frenzy, wookz'e kayýt olmalýsýnýz. Facebook hesabýnýzý kullanýn, sadece birkaç dakikanýzý alacaktýr!