➔ Giriş yapamıyorum? Buraya tıklayın

Despicable Me: Minion Rush

Bonus toplayýcý Despicable Me: Minion Rush

Bonus toplayýcýmýz tüm facebook yayýmlarýný temizlemenizi saðlayan ve sadece oyunlarýnýzýn bonuslarýný göstermeye izin veren bir araçtýr ! Tek bir týklamayla hepsine sahip olmanýzý da saðlar!
Diðer bir deyiþle: zaman kazandýrýr ve birkaç týklamayla tüm bonuslarý toplamanýzý saðlar!

Bonus toplayýcýyý baþlatmak için Despicable Me: Minion Rush, wookz'e kayýt olmalýsýnýz. Facebook hesabýnýzý kullanýn, sadece birkaç dakikanýzý alacaktýr!