➔ Giriş yapamıyorum? Buraya tıklayın
Home > Facebook oyunlarý > CSI: Hidden Crimes > Bonus-kontrolcusu

CSI: Hidden Crimes

Bonus toplayýcý CSI: Hidden Crimes

Bonus toplayýcýmýz tüm facebook yayýmlarýný temizlemenizi saðlayan ve sadece oyunlarýnýzýn bonuslarýný göstermeye izin veren bir araçtýr ! Tek bir týklamayla hepsine sahip olmanýzý da saðlar!
Diðer bir deyiþle: zaman kazandýrýr ve birkaç týklamayla tüm bonuslarý toplamanýzý saðlar!

Bonus toplayýcýyý baþlatmak için CSI: Hidden Crimes, wookz'e kayýt olmalýsýnýz. Facebook hesabýnýzý kullanýn, sadece birkaç dakikanýzý alacaktýr!